Persondata- och cookiepolitik

INTEGRITETS- & COOKIEPOLICY

Det är viktigt för oss att försäkra att dina personuppgifter är skyddade när du använder våra tjänster. Dina personuppgifter, som anges vid användning av hemsidan, bearbetas och förvaras därför med största omsorg. Vår privat- och integrationspolitik uppdateras kontinuerligt så håll dig vänligen uppdaterad på vår politik när du använder vår hemsida.  

 

Persondatan som vi samlar in

Vi kommer samla in personlig data som du lämnar in till oss när du är aktiv på vår hemsida. Denna data kan inkludera information från när du skriver upp dig till vårt nyhetsbrev, gör ett köp eller någon annan aktivitet som du tar del av på vår hemsida. För att förbättra din köpupplevelse kommer vi samla in data såsom kontaktinformation, betalningsinformation eller din trafikinformation. Vi använder cookies och pixel-tags till detta syfte.

 

Vad använder vi din persondata till?

Vi kan exempelvis använda din persondata för att hantera ditt konto och för att bearbeta din order på vår hemsida. Vi använder dessutom data för att ge dig en uppdatering på dina ordrar eller returneringar, samt för att göra din köpupplevelse mer anpassad efter dig - detta genom att använda informationen för att temporärt kartlägga dina rörelser på hemsidan. Om du har skrivit upp dig till vårt nyhetsbrev så kommer vi använda din persondata till att ge dig relevanta erbjudanden och visa speciella events. 

Som registrerad hos Barons.se har du alltid rätt att invända mot registrering. Du har också rätt till insyn kring vilka upplysningar som finns registrerade om dig. Dessa rättigheter följer av GDPR och nationella lagstiftningar. Du kontaktar oss på hello@barons.se vid förfrågningar gällande detta.

 

Vad är dina rättigheter?

Du har som konsument enligt Dataskyddsförordningen och nationella regler vissa rättigheter i förhållande till hur företag behandlar dina personuppgifter. Om du vill använda dina rättigheter så kontaktar du oss på hello@barons.se 

 

Dina rättigheter:

Rätt att se behandlade data (insynsrätt) - Du har rätt att få insyn i de upplysningar vi behandlar om dig.Rätt att begära rättelse - Du har rätt att begära att oriktiga uppgifter om dig ska rättas.Rätt till radering/rätten att bli bortglömd - I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade innan tidpunkten för vår generella radering (fem år).Rätt till begränsning av behandling - I vissa fall har du rätt att begära begränsad behandling av dina uppgifter. Om detta är gällande för dig får vi framöver endast behandla uppgifterna (förutom för ekonomiska syften) med ditt samtycke eller utifrån ändamålet att rättsliga krav kan läggas fast, göras gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.Rätt att invända mot behandling - I vissa fall har du rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan även invända mot behandlingen av dina uppgifter i samband med direkt marknadsföring.Dataportabilitet - I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt gångbart och maskinläsbart format samt att flytta dessa personuppgifter från en dataansvarig till en annan utan motstånd.


Om du vill läsa mer om dina rättigheter så kan du kolla på Datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter. Du hittar det på www.datainspektionen.se.

 

Hur använder vi cookies?

Cookies är några små textfiler som lagras på din dator och används till att identifiera din IP-adress när du besöker vår webbsida. Vi använder cookies för att förbättra kvaliteten på samtliga tjänster och till analysering samt marknadsföring. Vi lagrar inte din personliga information utan dina cookies raderas automatiskt när du stänger ner din webbläsare.

 

Vilka tjänster använder vi i förhållande till din persondata?

Vi använder tjänster såsom cookies för att anpassa innehållet, marknadsföringen, samt till att följa upp på marknadsföringskampanjer och analysera trafik på vår hemsida. Den personliga informationen som vi lagrar kommer inte säljas vidare eller användas för något annat syfte än för att se till att du får den bästa möjliga service när du besöker få hemsida. Detta kräver vissa gånger att specifika och teknologiska tredje parter, såsom Google och Facebook, används för att kunna ge dig ovannämnda service. 

 

Hur du kan undvika cookies

Du har alltid möjligheten att välja bort och radera dina cookies från din dator eller andra enheter genom att ändra dina webbläsarinställningar. Detta tillåter dig att vägra cookies men notera vänligen att om du väljer att avaktivera cookies, medan du använder vår hemsida, så kommer det påverka din köpupplevelse.

 

Klarna

För att kunna erbjuda dig Klarna’s betalningsmöjligheter så behöver vi eventuellt föra vidare dina kontaktuppgifter och orderdetaljer, som du anger i kassan, till Klarna. Detta för att Klarna ska kunna bedöma om du är kvalificerad till att använda deras betalningsmetoder och så att de kan anpassa dessa betalningsmetoder till dig. Din personliga data som överförs bearbetas enligt Klarna’s egna villkor.

 

Vill du ha information om dina uppgifter?

Du har alltid rättigheten att få information om vilka uppgifter som vi har registrerat om dig. Du kan dessutom alltid få uppgifterna om dig rättade om de är inkorrekta. Kontakta oss på hello@barons.se om du vill utöva dessa rättigheter.

 

Texten reviderades senast den 09.04.2021.